Svoz a likvidace odpadních vod

Svoz a likvidace odpadní vody

ČIŠTĚNÍ LAPOLŮ, JÍMEK A SEPTIKŮ


Pravidelné odsávání septiků a jímek je pro jejich správné fungování nezbytné. Poskytujeme údržbu kanalizačních objektů a odsávání vod a fekálních vod ze sklepů nebo dalších obtížně dostupných prostor.

Tukové lapoly
Provádíme údržbu a čištění tukových lapolů – odsávání olejů a tuků, jejich odvoz a ekologickou likvidaci. Vyhněte se riziku ucpání kanalizace kvůli unikajícím tukům. Službu nabízíme pro restaurace, jídelny, školy, menzy, kuchyňské vyvařovny, a další.

Katalogové číslo odpadu
Název druhu odpadu
20 03 04
Kal ze septiků a žump (chemické záchody)
19 08 05
Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 09
Směs tuků a olejů z odluč. tuků (pouze jedlé oleje a tuky)
08 03 08
Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy
08 03 07
Vodné kaly obsahující tiskařské barvy
08 01 20
Vodné suspenze obsahující barvy nebo látky neuvedené pod číslem 08 01 19

Co je dobré vědět pro správné objednání čištění jímek, septiků a lapolů

ČIŠTĚNÍ DOMÁCÍ KANALIZACE A ODPADŮ


Mechanické vyčištění odpadů spirálou (elektromechanické čištění) je prováděno pomocí přenosného zařízení zvaného rems – cobra, spirály (8, 10, 16, 22 mm pro potrubí od 50 do 150 mm). Zařízení je poháněno elektromotorem, na který je přes spojku připojena ohebná pružina (lidově „péro“) o nastavitelné délce až na několik desítek metrů ukončená hrotem. Hroty jsou výměnné podle profilu potrubí a typu čištěné ucpávky.

Použití při čištění odpadů
Protože toto zařízení funguje na principu škrabáku nebo vrtáku, je vhodné k čištění odpadů převážně bodových ucpávek v menších dimenzích. Následné odplavování provrtané ucpávky je způsobeno vodou nebo splaškovým sedimentem, který ucpávka zadržovala. Proto je vhodné převážně k čištění kanalizace domovního odpadu. Na vyčištění odpadů ležatých rozvodů je již použití tohoto stroje omezené. V případě, že dojde na ležatém svodu ke kumulaci hustého splaškového sedimentu, mechanická pružina nemá dostatek energie, aby dostala materiál do pohybu. Zde je již nutné použít čištění kanalizace vodním paprskem – tlakovou vodou.

Jsme tu pro všechny, kteří nemají veřejnou kanalizaci.

ČISTOTA VOD A OVZDUŠÍ JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ STEJNĚ JAKO PRO VÁS. PRACUJEME DLE PRAVIDEL OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.